10 vigtige tips til effektiv teambuilding

Teambuilding er afgørende for, at enhver virksomhed kan få succes. Der er mange forskellige typer teambuilding-aktiviteter, som du kan lave, men det er vigtigt at sikre, at hele virksomheden er involveret. Her er 10 vigtige tips til effektiv teambuilding:

Opmuntre teammedlemmerne til at være sig selv

Folk bliver normalt opfordret til at være sig selv, når de introduceres til en gruppe. Det skyldes, at folk normalt er bange for at afvige fra samfundets normer. Det er dog vigtigt, at folk får lov til at gøre deres egne ting og ikke tvinges til at gøre det, som virksomheden ønsker, at de skal gøre. Opmuntre dine teammedlemmer til at være sig selv ved at give dem små opgaver, der ligger uden for deres komfortzone, men ikke for langt ude.

Sæt klare forventninger til projektet/teamet

Hvordan kan du forvente, at dit team kan udføre opgaverne, hvis de ikke ved, hvad der forventes af dem? Hvis der ikke er nogen tidsfrister eller leverancer, vil hver enkelt person på projektet præstere forskelligt. Det betyder, at nogle mennesker vil arbejde hårdere end andre, og det kan skabe spændinger i din virksomhed

Sæt klare forventninger med hensyn til både deadlines og leverancer, så alle ved præcis, hvad der forventes af dem.

Skab et miljø, hvor alle føler sig trygge ved at dele deres idéer

Det er vigtigt for alle hold, men især når du er ved at opbygge et hold. Hvis dine nye medarbejdere føler, at de ikke kan komme med deres idéer, vil virksomheden lide under det.

Skab et miljø, hvor alle føler sig trygge ved at dele deres idéer og tanker med hinanden for at sikre en velfungerende arbejdsplads.

Brug gruppeøvelser til at hjælpe med at opbygge tillid

Tillid er afgørende i et team. Hvis folk ikke stoler på hinanden, vil de ikke arbejde godt sammen, og det vil gå ud over virksomheden

Brug gruppeøvelser til at hjælpe med at opbygge tillid blandt dine medarbejdere, så de kan yde deres bedste, når de arbejder sammen med hinanden.

Gruppeøvelser er også en fremragende måde for nye medlemmer af en virksomhed at lære hinanden bedre at kende på! Det betyder, at du kan forvandle dem fra fremmede til kolleger hurtigere i det hele taget

Hvis du medtager disse tips i din næste teambuilding-workshop, kan det gøre hele forskellen mellem fiasko og succes!

Anerkend bidrag fra alle teammedlemmer på lige fod

Når du fortæller alle i teamet, at en person klarer sig godt, kan det skabe problemer. Det betyder, at folk vil begynde at dømme hinanden, og det kan føre til spændinger

Glem ikke at rose alle dine medarbejdere lige meget, når de gør noget godt! Det er vigtigt for moralen i en virksomhed.

Det er meget vigtigt at anerkende alle medarbejderes bidrag, for nogle gange har forskellige mennesker forskellige styrker, som kompenserer for andres svagheder; hvis disse belønnes på passende vis, kan der måske ske en ændring af hele virksomhedskulturen – ikke kun for at gøre kollegerne gladere, men også for at skabe større succes ved at teamene arbejder bedre sammen generelt.